Sigla pentru firma ta - www.DeLogo.ro

Internetul: cea mai facilă modalitate de comunicare!
Ai la dispoziţie următoarele căi de comunicare cu noi:

Telefon:
+4 0723 396 615
E-mail: [email protected]
Yahoo! ID: de.logo Hai să vorbim!
Web: www.DeLogo.ro
Twitter: delogo
Formular: completează mai jos

Casuta DeLogo

Termeni şi condiţii


Copyright
Materialele şi Serviciile înscrise pe acest site sunt protejate de Copyright şi/sau Legea Dreptului de Autor şi orice utilizare neautorizată a Materialelor sau Serviciilor înscrise pe acest site înseamnă încălcarea Legii 8/1996. Nu este permisă reproducerea în nici o formă şi sub nici o motivaţie a niciunei părţi a informaţiei sau documentelor conţinute pe acest site fără permisiunea scrisă a proprietarului de drept. 

Condiţii de utilizare 
Conţinutul acestui site, incluzând imaginile şi textele, pot fi folosite doar cu scop informativ. Este interzisă reproducerea informaţiei conţinută pe acest site exceptând cazul în care există permisiunea scrisă a autorului şi/sau proprietarului de drept. DeLogo îşi rezervă dreptul de a face modificări ale Condiţiilor de utilizare atunci când consideră necesar. 

Informaţii despre mărcile înregistrate 
Mărcile înregistrate, logotipurile şi simbolurile grafice conţinute pe acest site sunt proprietatea Uzina de Logo SRL sau terţilor proprietari. Este interzisă utilizarea acestor Mărci fără consimţământul scris al Uzina de Logo SRL sau terţilor proprietari de drept ai respectivelor Mărci. DeLogo şi simbolul grafic DeLogo sunt mărci înregistrate ale Uzina de Logo SRL. Toate celelalte Mărci şi nume de produse sau servicii sunt mărci înregistrate ale respectivilor deţinători de drepturi.  
Pentru alte informaţii referitoare la Drepturile de Autor asupra materialelor conţinute de acest site, contactaţi Uzina de Logo SRL.